Wat is een therapeutische zitting? arrow 

   

 


Gestalttherapie
en kenmerken

Gestalttherapie is een goed hulpmiddel om te zien hoe en waar de wisselwerking tussen jezelf en je omgeving bemoeilijkt wordt, stagneert of verstoord verloopt.
Het helpt je om te ontdekken wat er in jou en in je omgeving omgaat.

Het is een internationaal erkende therapeutische stroming, die zich kenmerkt als een benadering die:

  • zich concentreert op het actuele ervaren zowel van de cliënt als van de therapeut
  • aanvaardt wie en hoe de cliënt is en waar hij/zij staat
  • van de therapeut verwacht dat hij/zij op een actieve en zorgdragende manier de cliënt confronteert op voet van gelijkwaardigheid
  • de wisselwerking tussen de cliënt met zijn omgeving bevordert.

 
 terug